Camera an ninh ghi lại nhưng pha trộm chó kinh điển. Quá nhanh và quá nguy hiểm.